آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
بند انگشتی
خلاصه کتاب: مرتضی خان همه چیز داشت جز بچه، تا اینکه یک روز پیرمردی از راه می‌رسد و چهار تا سیب به زن مرتضی‌خان می‌دهد. او باید هر چهار سیب را کامل بخورد، اما… و چنین است که بندانگشتی هم از راه می‌رسد. این نمایشنامه یک باز در سال ۱۳۷۱ با تکنیک «میله‌ای» و یک بار در سال ۱۳۷۶ و با عنوان «کی می‌تونه با دیو بجنگه» با تکنیک «بن راکو و فک‌زن» اجرا شده است.
موضوع: نمایشنامه
گروه سنی: ج-د
نویسنده: سهیلا احمدی فر
تصویرگر:  
شاعر:  
عکاس:  
قطع: 22*5/16
تاریخ آخرین انتشار: 1386
تعداد نسخ: 6000
تعداد صفحات: 28
شماره دیونی: ن ۲۸۶ الف۶۲/ ۲فا۸
قیمت: 42000ریال
 

رای گیری

نظر شما درباره سایت